Night time at Yuandao Guan Yin Temple near Danshui, Taipei, Taiwan